Geschiedenis, foto's & Archief


Toneelvereniging


Advendo


Aangenaam Door Vermaak en Nuttig Door Ontspanning

____________________


"Opgericht als gemengde zangvereniging in 1932.Toen in die tijd leek het voor Kantens onmogelijk een blijvende zangvereniging op te richten. Maar naar aanleiding van een propaganda avond voor volksonderwijs, werden de leerlingen van de avondschool gevraagd hun medewerking te verlenen door het zingen van enkele liederen en het opvoeren van enkele toneelstukjes. Dit verzoek werd toen met beide handen aangenomen. Ook vele niet leden van de avondschool zegden hun medewerking toe en zo konden we na acht weken reeds onze eerste uitvoering geven. Na de uitvoering werd besloten omdat we nu zo'n goed begin hadden, we waren gegroeid tot 40 leden de repetities voort te zetten en de vereniging in stand te houden. Zo is onze zangvereniging ontstaan. Als bestuursleden werden gekozen Voorzitter: L.U. Linstra secretaris: F. Werkman en Penningmeester : H. Berghuis bestuursleden K. Groenendaal en F van de Weg. De contributie werd gesteld op fl 0,06 per week."


Deze tekst is letterlijk overgenomen uit het eerste jaarverslag van Advendo seizoen  1932 / 1933. Advendo bestaat dus al 90 jaar en voor zover wij weten is  Advendo in al die jaren aan één stuk doorgegaan.


Advendo was van 1932 t/m 1974 een zangvereniging die tevens ieder jaar een toneelstuk ten tonele bracht. In 1974 is men doorgegaan met alleen toneel. We hebben nog een aantal jaren met twee groepen gewerkt, een groep voor een Nederlandstalig stuk en een groep die in het Grunnegers wou spelen. We gaven in die periode ook twee uitvoeringen per seizoen één in november en één in januari. Wegens een spelers tekort is het later weer één groep geworden. Tegenwoordig spelen we soms in het Nederlands soms in het Gronings en soms gemengd en dat gaat prima.

De toneelgroep bestaat op dit moment uit 18 leden waar van 7 actieve spelers waar van de jongste 19 is en de oudste 71. Het seizoen loopt van begin september tot eind april, de repetitieavonden zijn op maandag van 19:30 uur tot  ± 22:00 uur en worden gehouden in het dorpshuis 't Schienvat te Kantens. Ieder jaar geven we drie voorstellingen in het laatste weekend van januari op de vrijdagavond, zaterdagmiddag en zaterdagavond in 't Schienvat te Kantens.
Het Bestuur.


plv Voorzitter:      

Secretaris:           Frouwke Dijkhuis 

Penningmeester:  Boukje Miske

Publieke relaties:  

Bestuur:               


Sponsoren

 

           Links

 

 

                                            

 

  • vormgeving * Drukkerij * Uitgeverij

 

 

  • Willem Jan Knot

 

 

 

 

Contact

 

Toneelvereniging   “Advendo”

 

Info@advendokantens.nl

© Advendo Kantens - 2022